Privacybeleid

VERSTUREN VAN FORMULIEREN & BESCHERMING TEGEN SPAM
Wanneer u een websiteformulier indient, worden uw persoonlijke gegevens op deze website opgeslagen, zoals uw IP-adres, uw e-mail, uw tekst van het commentaar en gegevens van de formuliervelden van de website. Om veiligheidsredenen en om deze website (en uzelf) te beschermen tegen spam, worden uw gegevens ook verwerkt in de CleanTalk Cloud Service en worden ze standaard 7 dagen bewaard in logbestanden (45 dagen als het uitgebreide pakket actief is). Na het verstrijken van de genoemde periode worden ze volledig verwijderd. CleanTalk kan de informatie van spamactiviteit van IP-/e-mailadressen gebruiken om een ​​goede anti-spambescherming te bieden aan alle websites die zijn aangesloten op haar service. Het betreft uitsluitend die IP/e-mailadressen die worden gebruikt voor spammailing.

ALGEMEEN
Door gebruik te maken van deze website kan om veiligheidsredenen uw IP-adres worden opgeslagen en verwerkt. Uw IP-adres kan worden opgeslagen in de serverlogbestanden, CMS-logbestanden, CleanTalk Anti-Spam & Security logbestanden, Google Analytics, Google Adwords, iThemes Security, BackupBuddy, Google Drive.

Onze website maakt gebruik van diensten van derden zoals CleanTalk Anti-Spam & Security, Google Analytics, Google Adwords, iThemes Security, BackupBuddy, Google Drive. Ze kunnen uw IP-adres opslaan en verwerken. CleanTalk kan cookies gebruiken om de toegang tot de website door de CleanTalk SpamFireWall-functie te beheren, deze website te beveiligen en te beschermen tegen spam.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Jachtwerk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Jachtwerk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Jachtwerk verstrekt. Jachtwerk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM JACHTWERK GEGEVENS NODIG HEEFT
Jachtwerk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Jachtwerk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG JACHTWERK GEGEVENS BEWAART
Jachtwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Jachtwerk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Jachtwerk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Jachtwerk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Jachtwerk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jachtwerk bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jachtwerk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jachtwerk heeft hier geen invloed op.

Jachtwerk heeft Google geen toestemming gegeven om via Jachtwerk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jachtwerk.com. Jachtwerk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Jachtwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jachtwerk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jachtwerk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jachtwerk op via info@jachtwerk.com. www.jachtwerk.com is een website van Jachtwerk. Jachtwerk is als volgt te bereiken:

Postadres: Hooilanden 1, 8531 XN Lemmer
Vestigingsadres: Hooilanden 1, 8531 XN Lemmer
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 89567242
Telefoon: 06 54338390
E-mailadres: info@jachtwerk.com